סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1147

7
5
1
8
6
9
4
2
37
6
9
2
1
34
7
5
8
1
32
7
5
1
2
9
7
4
2