סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1148

86
5
4
79
1
8
4
23
9
7
13
2
6
28
4
5
64
7
9
57
6
3
4
58
2
1
47