סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1149

3
9
6
8
7
5
1
42
7
8
4
1
6
2
37
5
9
8
6
35
1
1
6
8
7
8
6