סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1151

5
48
2
74
6
9
6
2
7
23
1
9
4
3
41
9
7
9
9
5
27
6
18
5