סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1153

7
265
1
9
72
23
8
5
2
62
5
93
7
8
8
74
28
5
7
291
5