סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1154

61
9
4
85
2
39
43
38
6
91
2
78
21
12
3
69
6
4
85