סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1155

5
6
12
8
7
13
4
1
52
57
29
31
12
3
4
67
1
3
68
7
2