סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1156

1
36
75
6
48
6
27
67
24
89
34
24
8
96
2
47
71
5