סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1162

3
7
26
69
35
5
1
3
4
18
4
2
3
76
9
2
3
2
95
84
84
6
5