סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1163

82
9
17
79
52
3
4
6
1
94
78
2
6
3
6
42
71
17
6
23