סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1164

1
8
9
7
96
12
6
1
7
6
5
5
349
1
8
3
4
2
1
17
95
8
9
1
6