סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1165

89
2
64
16
7
3
7
6
18
53
62
97
1
6
4
9
87
57
8
34