סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1166

23
76
81
2
1
45
7
6
32
456
98
7
3
51
4
8
79
96
34