סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1167

7
29
2
6
378
9
51
64
87
36
79
52
2
681
7
4
13
5