סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1168

3
2
7
569
95
46
7
7
4
8
215
3
5
2
5
26
19
674
9
5
6