סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1169

7
2
863
4
7
24
5
3
2
19
24
36
7
5
1
67
1
6
348
8
2