סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1170

3
6
9
812
689
4
9
82
4
349
1
75
9
8
951
176
5
5
8