סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1171

1
48
35
69
2
83
61
5
9
853
7
5
92
43
6
84
45
67
2