סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1172

5
38
17
4
96
8
1
6
2
4
9
21
6
3
1
9
8
3
96
2
84
73
9