סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1173

41
6
23
7
94
312
6
8
98
7
62
5
1
439
93
4
51
7
96