סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1174

439
2
5
2
2
7
139
8
2
71
84
6
5
265
3
9
7
5
9
684