סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1175

485
2
36
7
3
52
79
8
6
84
1
4
29
21
3
2
64
9
837