סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1176

93
617
7
2
1
3
9
4
3
76
7
1
5
86
5
2
1
2
9
3
6
629
48