סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1177

76
2
1
1
56
824
49
2
5
1
9
5
6
47
674
25
3
1
6
59