סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1178

7
58
4
1
3
65
97
63
92
4
3
54
19
23
47
5
9
5
48
1