סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1179

4
1
56
31
4
12
8
6
9
67
857
39
1
5
8
42
6
47
39
7
8