סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1180

361
4
8
6
4
42
15
7
7
1
68
9
1
1
57
29
7
9
9
8
573