סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1181

5
23
67
9
218
3
1
62
26
1
59
49
1
9
287
4
41
36
8