סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1182

6
3
85
8
1
6
2
8
1
8
1
9
43
52
5
2
6
1
4
5
9
7
1
34
5
9