סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1183

41
75
4
625
1
32
27
4
836
6
59
39
7
362
4
14
95