סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1184

2
4
98
5
4
37
9
5
3
72
79
64
81
9
1
5
67
7
6
94
4
8