סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1185

4
6
8
9
5
46
7
9
1
7
52
7
64
9
53
1
4
8
2
76
1
8
1
5
9