סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1186

4
9
7
75
614
89
7
8
3
9
3
7
2
5
1
8
72
369
45
1
5
3