סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1187

8
5
293
5
73
2
36
7
97
12
35
8
59
6
19
4
827
9
2