סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1188

1
25
82
95
5
9
3
1
5
3
5
61
2
3
2
8
3
7
4
17
56
89
2