סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1189

2
19
8
94
8
2
71
8
64
2
861
3
97
1
52
7
3
68
1
69
5