סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1190

6
23
1
49
5
9
81
1
8
4
96
12
2
6
7
64
1
3
13
6
27
9