סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1191

73
85
48
6
3
2
9
86
59
27
43
61
5
2
6
5
38
79
17