סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1192

5
6
9
49
23
6
41
25
71
3
6
94
26
17
4
32
18
3
6
5