סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1193

2
98
15
5
7
4
147
3
4
1
27
5
9
8
326
4
5
7
71
69
4