סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1194

9
65
81
6
7
2
8
1
3
7
24
87
19
3
6
4
8
4
8
3
74
29
6