סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1195

913
4
67
1
76
9
5
7
49
435
42
6
8
4
98
2
98
5
124