סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1196

8
9
49
51
1
2
31
78
6
68
21
7
16
35
7
2
23
15
4
7