סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1197

1
5
4
9
28
76
4
92
5
7
28
31
3
4
87
9
23
42
6
1
5
9