סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1198

7
1
36
16
7
2
48
1
1
75
8
4
5
23
9
7
92
9
1
85
53
2
7