סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1199

3
2
45
192
8
5
6
3
6
1
97
35
4
9
9
5
8
1
723
74
1
6