סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1211

3
14
2
38
93
5
25
76
87
19
16
32
5
67
45
1
96
1