סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1213

17
9
36
5
265
9
3
2
5
86
86
4
7
9
7
632
6
81
5
18