סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1219

3
72
49
37
7
54
8
35
4
213
8
61
9
51
2
32
15
37
9