סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1220

9
7
16
3
5
28
8
6
25
4
3
4
3
2
1
7
95
4
3
43
1
5
59
3
7